PEAT SEMINAR

Poboljšajte kvalitet života i ubrzajte spiritualnu evoluciju. Duboki Peat je izuzetno efikasan metod za eliminaciju emocionalnih problema i ubrzanje spiritualne evolucije. Metodu Duboki PEAT (Primary Energy Activation and Transformation) razvio je Živorad Mihajlović Slavinski.

Duboki Peat proces

Duboki Peat proces počinje od emocionalnog problema, otkriva sve dublje i dublje nesvesne misli i emocije, a na kraju i polaritet koji je uzrok problema.

Kada putem Dubokog Peata integrišemo polaritete, emocionalni problemi nestaju. Osoba koja koristi Duboki Peat ima sledeće dobiti:

 • Ne mora da trpi negativna stanja vec može brzo da ih se oslobodi
 • Što vise emocionalnih problema integrišemo, bolje se osećamo
 • Naša sposobnost da ostvarujemo ciljeve se povećava, postajemo funkcionalniji
 • Integracijom polariteta ulazimo u stanje Jednosti i ubrzavamo svoj spiritualni razvoj
 • Osoba je samostalna, ne zavisi od psihoterapeuta i drugih praktičara

Daljom primenom Dubokog Dubokog Peata, sve više prepoznajemo Jednost kao svoju suštinu i postepeno oslobađamo svest od dualnog percipiranja sebe i sveta.


Spiritualna evolucija

Integracijom polariteta ulazimo u stanje Jednosti i ubrzavamo svoj spiritualni razvoj. Daljom primenom Dubokog PEAT-a, sve više prepoznajemo Jednost kao svoju suštinu i postepeno oslobađamo svest od dualnog percipiranja sebe i sveta. Drugim rečima, stičemo celovitost i slobodu, što je suština spiritualne evolucije.

Uzrok nase iskrivljene percepcije sebe i sveta je naboj, naše potisnute misli i emocije. Duboki PEAT integriše Primordijalne Polaritete. To je par polariteta u nama koji ima vise naboja od ostalih polariteta. Primordijalni Polariteti određuju nasu percepciju, ličnost i ponašanje više nego bilo koji drugi pojedinačni element u nasem nesvesnom.

Šta je specifično za Duboki PEAT?
 • Integriše Primordijalne Polaritete
 • Integriše visoke, apstraktne polaritete
 • Integriše polaritete koji se spontano pojave tokom procesa
 • Integriše veću količinu naboja u jednom procesu

O seminarima PEAT-a za Procesore

 • Na seminaru se uče tri metode: DP2, Univerzalni proces i Duboki peat
 • Na seminaru za Duboki PEAT učite njegovu praktičnu primenu na sebi i drugima
 • Seminari Dubokog PEAT-a su praktični
 • Grupni seminari Dubokog PEAT-a traju 2 dana
 • Individualni seminari Dubokog PEAT-a traju oko 6 sati i rade se u dve seanse
 • Skype seminari su dostupni za Duboki PEAT
 • Nema preduslova za seminare Dubokog PEAT-a
 • Procesori vode individualne seanse sa klijentima

Po završenom seminaru, Duboki Peat se može koristiti za rad na sebi i rad sa drugima. Ovu sjajnu metodu može naučiti svako. Metoda je veoma struktuirana i radi se korak po korak. Potrebno je samo da naučite sve korake i primenite ih u praksi.
Cena: 150€ (u evrima ili dinarskoj protivvrednosti)
Vreme: subota i nedelja 11-17 časova
Lokacija: u Beogradu, bićete obavešteni po uplati
Broj učesnika je ograničen
Rok za uplatu: do popune mesta

RADIONICE

Ove radionice namenjene su svim procesorima PEAT metode radi unapređenja rada na sebi i rada sa klijentima. Šta se radi na radionici?
 • Trener radi demo procese
 • Odgovori na pitanja
 • Razmena iskustava
 • Praktičan rad u parovima

KONTAKT

Trener: Zorica Zarić - 064 110 9444
Asistent: Nebojša Nedić - 063 309 359
Email: peat.integraprotokol@gmail.com
***************************************************************************
Datum i vreme seminara i radionica možete pratiti na fb grupi:
Peat Integra Protokol: https://www.facebook.com/groups/248716399204595/members/
***************************************************************************
Podelite tekst ako vam se dopada!