Integra Protokol

Integra Protokol je razvio Vladimir Stojaković.
Integra Protokol efikasno eliminiše emocionalne probleme, oslobađa od trauma, povećava sposobnost da radimo na svojim ciljevima, neutrališe negativna verovanja, integriše polaritete... i ubrzava spiritualnu evoluciju. Psihološko savetovanje na kojem se primenjuje integra protokol omogućava prevazilaženje emocionalnih konflikata i velikog broja drugih psiholoških problema.

Osnovu metoda Integra Protokol čini rad s identitetima kojih najčešće nismo svesni. Često se dešava da imamo identitet koji je u suprotnosti sa drugim našim identitetima, što dovodi do unutrašnjeg konflikta i zato ne možemo da se ostvarimo na nekom polju ili ne možemo da ostvarimo neki cilj. Neutralisanjem tih unutrašnjih suprostavljenih sila čistimo ono što nas sputava i postižemo mir, sklad i balans.

Zašto su identiteti važni?

Identiteti su od ključne važnosti, kako za emocionalne probleme, tako i za spiritualni razvoj. Velija je važnost identiteta za rešavanje emocionalnih problema.
Kada, na primer, kažemo "osećam tugu", to se razlikuje od "ja sam tužna osoba". U prvom slučaju osoba percipira da oseća emociju koja je prolazno stanje, dok se u drugom slučaju identifikovala sa tugom i percipira da je identitet "tužna osoba" njena priroda, da je to trajno i nepromenljivo stanje. Upravo tu nastaju problem, kada se identifikujemo sa mislima i emocijama, i to je ono što stvara patnju. Zato je u cilju rešavanja emocinalnih problema kroz psihološko savetovanje ključno da se oslobodimo zaglavljenih identiteta.

Važnost identiteta za ubrzavanje spiritualnog razvoja

Spiritualni razvoj je samo drugi termin za proces deidentifikacije. Ego, lažno ja, je instrument evolucije koji ima za svrhu sticanje svesnosti. Ego nastaje procesom identifikacije, što čini identitete njegovom fundamentalnom osnovnom. Spiritualni razvoj je obrnuti proces (proces deidentifikacije), tokom kojeg dolazi do osvešćivanja i nestajanja zaglavljenih identiteta. Takođe, dolazi do postepenog otkrivanja Istinskog Bića i prepoznavanja da mi nismo nijedan od naših identiteta. Identiteti (i njihova ukupnost koju zovemo Ego) su razlog nastanka i postojanja spiritualnog razvoja.

Osvešćivanjem i integracijom identiteta putem Integra Protokola istovremeno se rešavaju emocinalni problemi i dolazi do ubrzanog spiritualnog razvoja. U istoj meri, identiteti su važni za oslobađanje od traumaticnih iskustava, negativnih verovanja, integraciju polariteta, rad na ciljevima, itd. Na sve ove teme metodi Integra Protokola kroz psihološko savetovanje se primenjuju jednako uspešno kao i na emocionalne probleme.

Odluke, ciljevi, identiteti, unutrašnji konflikti

Možemo reći da su naši identiteti samo izvršioci ciljeva naših odluka. Zato su odluke najvažnije komponenente nesvesnog, važnije čak i od identiteta. Kada donesemo neku odluku, bilo da je svesna ili nesvesna, takođe postavljamo i cilj (čiji zadatak je ostvarenje te odluke), i zauzimamo tačku gledišta potrebnu za ostvarenje tog cilja. Drugim rečima, preuzimamo potrebni identitet, jer identitet je tačka gledišta plus cilja koji iz te tačke gledišta želimo da ostvarimo. Ako odluku ostvarimo, ova struktura nestaje (odluka, cilj, tačka gledišta). Međutim, ukoliko doživimo poraz na putu ostvarenja odluke tj. cilja, mi donosimo drugu, poraznu odluku, suprotnu prvoj, i na osnovu porazne odluke takođe stvaramo cilj i identitet. Tako nastaje unutrašnji konflikt između prve i druge odluke i struktura koje ih prate.

Tada osoba počinje da osciluje, identifikujući se malo sa jednom pa malo sa drugom stranom ovog konflikta. Tokom oscilacija, mi donosimo nove odluke i stvaramo nove identitete na obe strane konflikta. Tako nastaje složen i slojevit unutrašnji konflikt koji je teže razrešiti. Kada se osoba odluči da ostvaruje ciljeve jedne strane konflikta, ona mora da potiskuje ciljeve druge strane, i da preduzima akciju koja je njima suprotna i direktno ih ugrožava. To će izazvati negativnu reakciju, jer ciljevi druge (potiskivane) strane, takođe guraju u smeru svog ostvarenja. Ako osoba potom zameni strane, pa odluči da podrži ciljeve druge strane, ciljevi prve strane će izazvati negativnu reakciju. Osoba ima samo dve opcije, i u oba slučaja ima negativnu reakciju tj. emocionalni problem. Emocionalni problemi umeju da onemoguće normalno sagledavanje velikog broja situacija u kojima se osoba svakodnevno nalazi. Zato je veoma važan rad na njihovom savladavanju.

Kada osoba integriše unutrašnji konflikt, oslobađa se negativne reakcije, bilo da se pridruži strani A ili strani B, jer ni na jednoj strani nema nesvesnih ciljeva koji bi bili ugroženi, vec samo svesnost o mogućim ishodima. Možemo reći integracijom konflikta osoba stiče slobodu od negativnih stanja i ponašanja nasuprot kompulsivim stanjima i ponašanjima. Psihološko savetovanje tokom kojeg se primenjuju metode Integra Protokola podstiče kod klijenata osećaj odgovornosti za svoj život i preispitivanje ciljeva. Psihološko savetovanje sa primenom metoda Integra Protokola se odvija kroz seanse koje mogu biti o online (Skype ili Viber). Zakažite besplatne konsultacije o psihološkom savetovanju i primeni Integra Protokola na vaše probleme!

Metoda PEAT

Metoda PEAT integriše duboke polaritete ili suprotnosti u ljudskom biću, ostvarujući dvostruku korist: poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života i ubrzanje spiritualne evolucije praktičara. Većina ljudi živi u dualnom svetu polarnosti. dobro - loše materija - energija toplo - hladno

To je samo iluzija i to nisu stvarne suprotnosti. To su komplementarni delovi, dve polovine jedne celine. Sve što nam se dešava u životu nije ni dobro ni loše, već je samo rezultat naše subjektivne procene. Svako naše iskustvo ima neki emotivni sadržaj sačinjen od misli, emocija ili uverenja za određenu situaciju. Problem nastaje kada se naše iskustvo sastoji od emotivnih sadržaja koji su u suprotnosti - mi sami ne prepoznajemo te suprotnosti već osećamo rezultat sukoba polariteta koji nas baca sa jedne na drugu stranu, kao na klackalici i tako nas drži u stanju disbalansa. Neutralisanjem polarnih sadržaja dolazimo u stanje Jednosti i balansa.

Kvalitet života

Duboki PEAT eliminiše naše probleme. Naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili okolnostima. Na primer:
  • Osećam nesigurnost jer nemam dovoljno novca
  • Osećam iritaciju zbog bola u leđima
  • Osećam tenziju u prisustvu nepoznatih ljudi
  • Osećam otpor da radim na svojim ciljevima
  • Osećam strah od visine, vode...
Problemi se sastoje od potisnutih misli i emocija koje zovemo “naboj”, u okviru ST terminologije. Eliminacijom negativnih stanja i reakcija, metoda PEAT omogućava bolji kvalitet života.

O seansama PEAT-a

• Nema preduslova za seanse PEAT-a • U seansi se bavimo specifičnim problemom koji klijent želi da eliminiše

ŽELITE DA PROBATE
INDIVIDUALNU SEANSU?

Pozovite me +381 (0)64 110 9 444

ili


Obavestićemo vas i o predstojećim
seminarima i radionicama

Podelite tekst ako vam se dopada!