INTEGRA PROTOKOL SEMINAR

Naučite da se samostalno oslobodite emocionalnih problema, trauma i negativnih verovanja.
Integra Protokol je inovativni sistem psihološke pomoći, samopomoći i spiritualnog razvoja koji omogućava efikasnu eliminaciju emocionalnih problema, oslobađanje od trauma, povećanje sposobnosti da radimo na svojim ciljevima, prevazilaženje negativnih verovanja, integraciju polariteta... i ubrzanu spiritualnu evoluciju.

Integra Protokol metode možemo efikasno primeniti na bilo koju emocionalnu reakciju ili stanje, u šta spadaju:

 • Emocionalni problemi
 • Negativna i traumatična iskustva
 • Ciljevi tj. negativne reakcije koje nas sprečavaju da radimo na ciljevima
 • Negativna i ograničavajuća verovanja
 • Polariteti

Šta je specifično za Integra Protokol?

 • Integriše unutrašnje konflikte uključujući i slojevite konflikte
 • Fokusiran je na odluke i identitete kao ključne elemente emocionalnih problema što omogućava njihovo efikasno rešavanje
 • Fokusiran je na proces deidentifikacije kao ključnog aspekta spiritualnog razvoja što omogućava njegovo ubrzavanje
 • Jednostavnost tehnike i teorije
 • Lakoća primene

Pročitaj opširnije o metodi Integra Protokol

Na seminaru se uče tri metoda:

Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte i razvija svest o njima, integriše naboj, lako i brzo se primenjuje, itd.
Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte i razvija svest o njima, integriše veliku količinu naboja, lako i brzo se primenjuje.
Integriše izabrane polariete, omogućava iskustvo Jednosti i celovitosti koje postoji iza konflikata i polariteta, itd.
Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte i razvija svest o njima, integriše višeslojne konflikte, integriše najveću količinu naboja, omogućava spiritualna stanja.
Integriše visoke identifikacije, ulazi u veoma stare i teško dostupne slojeve nesvesnog, uvodi u stanje bez identiteta (Prisustvo), integriše polaritete koji se spontano javljaju, stvara svest o oscilacijama između strana u konfliktu, itd.

O seminarima Integra Protokola za Procesore

 • Grupni seminari traju 2 dana 11-17 časova
 • Individualni seminari traju oko 6 sati i rade se u dve seanse
 • Seminari Integra Protokola mogu se održavati online, putem webinara
 • Na seminaru učite njegovu praktičnu primenu (3 metoda) na sebi i drugima
 • Nema preduslova za seminare
 • Procesori vode individualne seanse sa klijentima

MENTORSKE RADIONICE

Ove radionice namenjene su svim procesorima metode Integra protokola radi unapređenja rada na sebi I rada sa klijentima.

Šta se radi na radionici?
 • Trener radi demo procese
 • Odgovori na pitanja
 • Razmena iskustava
 • Praktičan rad u parovima
 • Radionice se održavaju u Beogradu i putem webinara

KONTAKT

Trener: Zorica Zarić - 064 110 9444
Asistent: Nebojša Nedić - 063 309 359
Email: peat.integraprotokol@gmail.com
***************************************************************************
Datum i vreme seminara i radionica možete pratiti na fb grupi:
Peat Integra Protokol: https://www.facebook.com/groups/248716399204595/members/
***************************************************************************
Podelite tekst ako vam se dopada!